home

Certifikáty a osvedčenia

  • Osvedčenie - opravy na technickom zariadení TU
  • Potvrdenie - opravy vyhradených technických zariadení TU
  • Certifikát - montáž a servis kotlov značky ATAG TU
  • Osvedčenie - montáž solárnych a fotovoltických systémov (podpora obnoviteľných zdrojov) TU
  • Certifikát - odborná kvalifikácia REHAU TU
  • Doklad o overení odborných vedomostí - spôsobilosť kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakých kotlov TU
  • top